Cơ cấu tổ chức

db

Hỗ trợ khách hàng

(+84-24) 6259.8168Báo giá Thang máng cáp - Giá đỡ: (+84-24) 6259.8168 Mrs. Sang

sangtran@consrich.vnsangtran@consrich.vn

(+84) 968.111.313Báo giá Tủ điện: (+84) 968.111.313 Mrs. Ánh

ngocanh@consrich.vnngocanh@consrich.vn

(+84) 846.121.666Quản lý chung: (+84) 846.121.666 Mr. Son

sontran@consrich.vnsontran@consrich.vn

(+84) 363.859.851Administrator & PM: (+84) 363.859.851 Mr. Thuy.

phungducthuy@consrich.vnphungducthuy@consrich.vn

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

                                                                         
                                                                    Cơ cấu tổ chức

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

Với 70 người, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH Consrich Việt Nam bên cạnh những chuyên gia kỹ
thuật có bề dày kinh nghiệm còn có những cử nhân, kỹ sư trẻ, năng động, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao.

 

Tại Công ty TNHH Consrich Việt Nam, các sản phẩm của chúng tôi, nguồn nhân lực của chúng tôi, và phương
pháp kinh doanh của chúng tôi được xây dựng và duy trì ở chuẩn cao nhất, giúp chúng tôi đóng góp một cách hiệu
quả cho một thế giới tốt đẹp hơn.
 

II. Sơ đồ tổ chức